www.archive-eu-2014.com » EU » R » REGIONSTUDIO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 4 . Archive date: 2014-10.

 • Title: regionstudio
  Descriptive info: .. REGIONSTUDIO.. SLUŽBY.. PROFIL.. KONTAKT.. foto: Podkrušnohorský pás neurbanity.. Regionstudio je společnost vytvářející urbanismus, architekturu a s nimi související činnosti.. Studio tvoří dva autorizovaní architekti a jejich spolupracovníci.. Složení týmu odpovídá charakteru zakázek s cílem komplexního a zodpovědného řešení.. Zakladatelé studia během své praxe spolupracovali s předními českými architektonickými kancelářemi.. Postup od základních prací v ateliéru až po vedení projektů umožnil znalost oboru a vedl k získání autorizace – oprávnění k samostatné činnosti.. Své služby nabízíme městům a obcím, soukromým společnostem i jednotlivcům.. Regionstudio má za cíl působit především v severozápadních Čechách..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: regionstudio
  Descriptive info: foto: Dům Harcov.. Autorizace u ČKA nás opravňuje k těmto činnostem:.. vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů.. vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního řádu.. vypracovávat projektovou dokumentaci staveb.. podílet se na vypracovávání projektové dokumentace inženýrských staveb.. provádět stavebně technické nebo urbanistické průzkumy.. provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby.. zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení.. vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru stavby.. vést realizaci jednoduché stavby.. Výkony při vypracování územně plánovací dokumentace včetně vypracování územně plánovacích podkladů:.. územně analytické podklady.. územní studie.. územní plán (doplňující průzkumy  ...   regulační plán.. Výkony při zpracování a projednání projektu stavby:.. příprava zakázky (PPR).. návrh/studie stavby (STS).. zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR).. zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP).. zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS).. zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby - sestavení tendrové/zadávací dokumentace (DZS).. spolupráce při výběru dodavatele/zhotovitele stavby - zadání realizace stavby (VDS).. autorský a investorský technický dozor při provádění stavby (ATD, ITD).. profesní výkony po dokončení stavby a při uvedení stavby do užívání, kolaudaci stavby (SKP).. Dále nabízíme:.. poradenství a spolupráci při sestavování zadání..

  Original link path: /sluzby.html
  Open archive

 • Title: regionstudio
  Descriptive info: foto: Revitalizace centra města Bečov nad Teplou.. ING.. ARCH.. RUDOLF WISZCZOR.. autorizovaný architekt.. narozen v Chomutově.. 2010.. REGIONSTUDIO zakládající člen.. PRAXE:.. 2007-2009.. FACT s.. r.. o.. 2004-2007.. PROJEKTIL architekti s.. 1998-2001.. S.. družení A.. rchitektů H.. radčanská.. SOUPIS PROJEKTŮ:.. 2009-2010.. Rekonstrukce pobočky České spořitelny a.. s.. na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou ve FACT s.. (všechny stupně projektové dokumentace, autorský dozor, realizováno).. 2009.. Mobiliář a informační systém pro obec Psáry ve FACT s.. (studie).. Multifunkční kulturní centrum Netolice ve FACT s.. (stavební řízení).. Rozhledna Málkov ve FACT s.. člen pracovní skupiny pro územní plán obce Psáry.. 2008.. Návrh koncepce rozvoje města Písek ve FACT v.. (urbanistická soutěž, 1.. cena).. Dva rodinné domy v Českých Hamrech (studie).. Revitalizace centra města Bečov nad Teplou ve FACT v.. (studie, stavební řízení, prováděcí projekt).. Vyhlídková plošina Zlatý vrch (studie).. Typová autobusová zastávka pro Bečov nad Teplou (studie, prováděcí projekt, realizováno).. Rozhledna Zlatý vrch (studie, územní řízení, stavební řízení).. Architektonicko-urbanistická analýza města Bečov nad Teplou.. Rekonstrukce a přístavba základní školy v Dolních Jirčanech ve FACT v.. (studie, územní řízení, stavební řízení).. 2007.. Revitalizace a dostavba budoucího Školního nám.. v Dolních Jirčanech spolu s FACT v.. (architektonicko-urbanistická soutěž, 1.. Sídlo firmy Turck s.. v Hradci Králové v Projektil architekti s.. Regenerace panelového sídliště U stadionu v Chrudimi v Projektil architekti s.. 2006.. Rezidence Groebovka v Praze v Projektil architekti s.. (studie, územní řízení).. Polyfunkční dům U kněžské louky Praha 3 v Projektil architekti s.. (analýza, studie).. Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě v Projektil architekti s.. (architektonická soutěž).. Projekt modulové dřevostavby v Projektil architekti s.. Projekt interiéru Národní Technické Knihovny v Praze v Projektil architekti s.. (studie, prováděcí projekt, realizováno).. 2005.. Rekonstrukce vstupních prostor, skladu a administrativní budovy Avonauto v Rudníku u Vrchlabí v Projektil architekti s.. Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani-revitalizace území nábřeží řeky Ohře v Projektil architekti s.. Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Kmochově ulici v Chomutově (studie).. 2004–2007.. Národní Technická Knihovna v Praze v Projektil architekti s.. (studie, územní řízení, stavební řízení, prováděcí projekt, realizováno).. 2004-2005.. Rekonstrukce rodinného domu v Praze Kyjích v Projektil architekti s.. (územní řízení, stavební řízení, prováděcí projekt, realizováno).. 2004.. Klášterní zahrady v Chrudimi v Projektil architekti s.. (studie, územní řízení, stavební řízení, prováděcí projekt).. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě v Projektil architekti s.. Rekonstrukce a přístavba ateliéru rodinného domu v Dolních Břežanech v Projektil architekti s.. Rekonstrukce  ...   architektka.. narozena v Karlových Varech.. 2004-2010.. atelier M1.. atelier 9 x 8.. 2001.. VPŘED.. 2000-2001.. 4DS.. Obchodní centrum Pražská, Cheb ve FACT s.. Objekt pro jednodenní chirurgii - přístavba Zeyerova 2442, Písek ve FACT s.. (územní řízení).. Obytná zóna Květná ulice, Cheb ve FACT s.. Multifunkční kulturní centrum Netolice ve FACT v.. Obytná zóna Karlovy Vary, Sedlecká ulice ve FACT v.. (koncept, územní řízení).. Nákupní centrum Háje, Praha ve FACT v.. (koncept).. Nákupní centrum Globus, České Budějovice ve FACT v.. (prováděcí projekt, realizováno).. Obytná zóna Plzeň Valcha ve FACT v.. (studie, územní řízení, stavební řízení, autorský dozor nad prováděcím projektem).. 2006-2007.. Vzorový projekt sousedé - atriové domy s urbanismem ve FACT v.. (studie, prováděcí projekt).. Polyfunkční objekt Jinočany ve FACT v.. (stavební řízení, prováděcí projekt, realizováno).. Administrativní centrum Kaplanova ulice, Praha, Chodov ve FACT v.. Rekonstrukce bytu v historickém domě Drlíčov, Písek ve FACT v.. Stanice Z1 TV Praha, Žižkov ve FACT v.. 2005-2006.. v Mělníku ve FACT v.. (studie, stavební řízení, prováděcí projekt, autorský dozor, realizováno).. Bytové domy Na Lysinách, Praha 4 ve FACT v.. (územní řízení, stavební řízení).. Výstavba dohledového centra KIVS v areálu Testcom, Praha ve FACT v.. Regulační plán městské části Příbram-Žežice ve FACT v.. Obytný soubor Mlynářka, Praha ve FACT v.. Masoprofit velkoobchod a.. , Praha ve FACT v.. (prováděcí projekt).. Centrum volného času Markéta, Praha, Břevnov ve FACT v.. (studie, realizováno).. Koncept rozvoje území ŽST Praha, Smíchov ve FACT v.. Bydlení v centru Uhříněvsi, Praha ve FACT v.. (studie, územní řízení, realizováno).. Rekonstrukce a přístavba hospodářského objektu na rodinný dům Krásný Jez, Bečov nad Teplou (studie, stavební řízení, realizováno).. Přírodovědecká fakulta univerzity Palackého v Olomouci v atelieru M1 (soutěž, 3.. Rodinný dům v Krabošicích, Praha v ateliéru 9x8 (stavební řízení).. Rekonstrukce chaty v Černošicích v ateliéru 9x8 (studie, stavební řízení).. Zahrada, atrium, interiéry J&T banka, Pobřežní ulice, Praha v ateliéru VPŘED (studie, prováděcí projekt, realizováno).. Rodinný dům v Dolních Chabrech, Praha v ateliéru 4DS (studie, stavební řízení, prováděcí projekt, realizováno).. 2000.. Smuteční obřadní síň v Opavě s Janem Jarolímkem a Josefem Pfeiferem (soutěž).. Interiéry vily Kavčí Hory, Praha v ateliéru 4DS (studie, prováděcí projekt, realizováno).. 2004-2008.. ČVUT v Praze Fakulta architektury, doktorandské studium, obor Teorie architektonické tvorby.. 2001-2004.. Akademie výtvarných umění v Praze, Škola architektury profesora Emila Přikryla.. L´Ecole d´Architecture de Lyon, Francie.. 1997-2002.. 1996-1997.. ČVUT v Praze Fakulta stavební, obor Pozemní stavitelství a architektura..

  Original link path: /profil.html
  Open archive
 •  

 • Title: regionstudio
  Descriptive info: foto: Typová autobusová zastávka pro Bečov nad Teplou.. studio@regionstudio.. eu.. +420 777 775 784.. Náměstí Dr.. Beneše 1321/15.. 430 01 Chomutov.. www.. regionstudio..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive •  


  Archived pages: 4